Distinget

Traditionell marknad i Uppsala under första helgen i februari. Kallades tidigare för Midvinterblot. Brukar även på sina håll ta formen av Disblot - det vill säga en högtid tillängnad släktens skydsdgudar - diserna. Själva midvinterfirandet är en högtid för de döda i släkten.