Nyhedningar

Sådana som utövar nyhedendom, vanligen asatroende.
Nyhedningar skiljer sig radikalt från vanliga hedningar.