Nyhedningar

Sådana som utövar Nyhedendom, vanligen asatroende.
Nyhedningar skiljer sig radikalt från vanliga hedningar.