Blot

Att mötas kring Makterna enligt Tradition. Av ordet Blota - att svärja en ed. Alternativa tolkningar: Hednisk manifestation av relation med Makterna, Meningslöst dödande i fantasin om vikingarna, Festande bland studenter eller nyhedningar

Ett annat ord för högtid. Ordet är en historisism som använts retoriskt under långa tider. Det har använts på bland annat Island med bibehållen innebörd, men för det mesta förekommer det i nationalromantiskt kontext. Att till exempel Blota Vårfrun är ett annat sätt att utrycka att man firar Vårfrun med en högtid och lova henne sin trohet genom en ed, ordet Blota är nämligen ett ord för att svära en ed. Att kollektivt samlas för att svära vid Makterna kallas alltså ett blot.