Vårfirande

Alternativa benämningar: Vårfirande, Vårdag, Vårfruns dag, Vårfrudagen, Våffeldagen, Vårbrytning, Vårfest, Tranafton
Vårens ankomst firas vid vårhögtiden. Denna högtid infaller vid vårsolståndet och tranornas ankomst. Vårens ankomst sker vid olika tidpunker i olika delar av norden, därför finns en väldig variation när högtiden firas. De viktigaste inslagen är vårelden och fruktbarhets vigning av markerna. I norr har ofta dessa våreldar legat så långt fram att högtiden smällt samman med majfirandet.

Viktig del i firandet handlar om att Vårfrun - det vill säga Freja - kommer tillbaka med värme och liv. Namlikheten mellan orden Vårfrun och Våffel samt det faktum att detta är en äggsäsong har gjort att man kallar dagen för Våffeldagen.