Hedniskt Lexikon

Detta syftar till att vara ett lexikon som ökar förståelsen för hedendomen. Med hedendom avses här endast den nordiska hedniska folktron. För att åstakomma detta måste vissa saker som inte har direkt med hedendom att göra, så som vissa andra religiösa och kulturella företeelser, tas upp. Detta för att texten skall vara begriplig. Det går alltså att finna saker som inte har med hedendom att göra i lexikonet - dessa ord används för att förklara andra saker. Däremot unviker vi att gå steget vidare och ge djupare förklaring för termerna i de texterna. Alltså - allt som står i detta lexikon skall alltså inte förknippas med hedendom.

Vissa länkar är ännu inte färdiga ännu. Detta är oundvikligt då detta är ett växande lexikon och vi hoppas ni har förståelse för detta.

Hedniskt lexikon finns även som RSS-feed: