Diser

Diser är en grupp kvinliga makter som är knuten till varsin släk. En dis skulle alltså kunna kallas för en släktgudinna. Disen vakar alltså över släkten och i hårda tider kan släkten vändas sig till henne. I äldre tider var Distingen en tid då ätterna samlades kring sina diser.

Disa är ett kvinnonamn baserad på diserna (ungefär som Alvar baserars på Alver).