Heliga platser

Det finns olika typer av heliga platser i hedendomen.