Hamn

Hamn innebär den kroppsliga närvaron i världen. Alla levande organismer har en hamn, ett sätt att vistas i världen. Att lämna sin hamn innebär ofta att man dör eller blir medvetslös. Några äger fler hamnar och kan skifta mellan dessa - alltså uppträda som någon annan varelse så som en fågel eller en björn eller vilken slags hamn det nu råkar röra sig om.