Hedning

Ursprung: se Hedendom.
Allternativa tolkningar: Person som bekänner sig till hedendomen, icke kristen, otrogen, person som inte har en abrahamitisk religion, ondskefull person, ohämmad person.

Person som bekänner sig till den hedniska religionen. Har i vissa sammanhang varit nedsättande. I folkliga sammanhang har det dock generellt haft betydelsen - person vars andlighet aviker från kyrkan. Används numera primärt som beteckning på person som bekänner sig till Den Nordiska Seden, även kallad folktroende. Hedningar skiljer sig radikalt från så kallade Nyhedningar.