Religiösa beteckningar

Det finns en mängd termer som betecknar religiös tillhörighet som på ett eller annat sätt kommer upp när hedendom diskuteras.