Nyheter från Hedendom.se

Hednisk nätbutik

En hednisk nätbutik, Hednabutiken, har sett dagens ljus. På webbplatsen kan man hitta hedniska smycken, religiöst material, dekorationer och mycket annat som hedningar kan behöva. Hedendom.se är glada över att samarbeta med den nya butiken - nu fylls ett tomrum inom den hedniska sfären.

Besök butiken på http://hednabutiken.se

Hedendom 2.0

Nu uppgraderas Hedendom.se. Hedendom.se 2.0 är ett grafiskt och estetiskt lyft men i projektet ingår att en del nya funktioner kommer att komma på webbplatsen. Vi avvecklar även några gamla funktioner som har gjort sitt.

Samfälligheten satsar på mångsidigt Allting

Alltinget, Samfälligheten för Nordisk Seds årliga möte har blivit en viktig mötespunkt för hedningar ända sedan 1998 då evenemanget blev det första konstruktiva hedniska forumet. Årets Allting genomfördes 29-30 augusti i Värmland med ambitionen att bjuda på stimulans med seminarier, religiösa inslag och annan verksamhet. Deltagarna menar att detta fungerade väldigt bra och ambitionen är att driva den linjen vidare inför nästa år, med än fler deltagare och fler intressanta inslag.

Radio Hedendom öppnar sina arkiv

Efter snart ett års sändningar på nätet så öppnar nu Radio Hedendom sitt arkiv och möjliggör lyssning och nedladdning av gamla avsnitt av programet Hednisk Andakt. Beslutet kommer då det finns ett intresse för nya lyssnare att få höra tidigare avsnitt.

Samfällighetens Allting 2008

Under lördag 19 juli höll Samfälligheten för Nordisk sed sitt årsmöte, Alltinget, i Stockholm. Under mötet framkom att omstruktureringarna som beslutats i fjol var genomförda och att organisationen numera fungerade stabilt. Man har numera en väl fungerande hemsida och medlemsantalet stiger åter. Se även http://www.nordisksed.se/node/164

Hednisk radiokanal

Hedendom.se lanserar nu den första hedniska radiokanalen - Radio Hedendom. Radio hedendom är en internetkanal som sänds via så kallad podcast. I inledningsskedet så sänds radioandakter en gång i veckan. Ambitionen är att med tiden utöka programutbudet med andra hedniska program men andakterna är det som är aktuellt nu.

Samfälligheten omstruktureras

Samfälligheten för Nordisk Sed har på sitt allting beslutat en omfattande omstrukturering. Alltinget beslutade under lördagen en plattare och enklare organisation. Samfundet har haft problem på grund av en kostsam verksamhet och omfattande åtaganden. För att få en organisation som är möjlig att driva och som mer passar medlemmarnas behov så avskaffas modellen med gäll och organisationens beslutsgång förenklas.

Ny hednisk bok om kärleken

Keeron Ögren släpper i dag "Kärlekens bok", en dialog med kärlekens gudar om just kärlekens mysterium. Boken ges ut på förlaget Logia. Keeron gav för två år sedan ut boken "På jordfast grund - tankar ur hednisk folktro" och kommer nu tillbaka med ytterligare en hednisk betraktelse.
Källa: Logia, http://www.logia.se/karlek.html

Hedendom.se - ny hednisk informations kanal

Nu startar en ny webbtjänst - hedendom.se. Kanalen är en nyhetstjänst och informationskanal för det hedniska Sverige. Projektet syftar till att bygga upp en samling av upplagsord, artiklar och tipps avseende hedendom. Projektet bygger på insatser från engagerade personer, men med ambition om seriositet. Bakom projektet står tankesmedjan Logia.