Nyhedendom

Nyandliga rörelser som söker skapa en ny religion inspirerad av hednisk religion, gärna utdöd sådan. För det mesta Rekonstruktionism, men även Ockultism samt Symbolism.
Den engelska termerna Neopaganism eller Paganism används ibland - viss skillnad kan finnas i begreppen då nyhedendom har vissa skandinaviska särdrag. Som begrepp är de andra begreppen dessutom olämpliga då Neopaganism är en rent akademisk term och ordet "Paganism" inte finns i det svenska språket.

Står ofta i oposition mot Hedendom i det att nyhedendomen anser sig vara det som skall ersätta hedendomen, ungefär som de tidiga kristna ansåg att kristendomen skulle ersätta judendomen. Nyhedningar förnekar ofta hedendomens existens och dess historia. Istället framhåller man en romantisk, modernistisk bild av det förflutna där man själv kan projicera sina egna idéer. Man har samma förhållningssätt gentemot andra religioner och kulturer bland andra utnyttjade folkslag runt om i världen - man tar deras utryck och perverterar det för att kunna användas med egna syften. I detta så ser man nyhedendomens del i New Age, skillnaden är att man i nyhedendomen koncentrerar sig på att stjäla element ur en eller ett par kulturer.

Trosmässigt är dock nyhedendom inte över huvud taget släkt med någon Naturreligion. Man har för det mesta nihilististiska eller atteistiska värden, ofta på gränsen till Anomi. Ofta är synen på teologi i princip bara mysticism och för det mesta Symbolism och frågan är om det kan kallas religion då det snarare liknar någon form av subkultur.