Om hedendom.se

Denna webbplats är en resurs om hedenom på nätet. Projektet syftar till att bygga upp en resurs för alla de som tror på den hedniska folktron - Den Nordiska Seden. Den Nordiska Seden är den levande hedniska traditionen, av vissa kallad folktro.

Sidan skrivs och drivs av frivilliga krafter och bidrag från projektets medlemmar. Sidan ägs och finansieras av medieföretaget Logia. Webbplatsen är fristående och är inte knuten till någon organisation eller något trossamfund. Däremot utgör den naturligtvis en del av den folktrorörelse som växer fram i landet och därför är många av projektets deltagare även medlemmar i andra delar av rörelsen så som det trossamfund som finns för Nordisk Sed.

Kontaktmail för sidans administration: kontakt@hedendom.se
Denna adress är för sidans administration, vid synpunkter och tips används sidans kontaktformulär. Om ni ändå använder denna adress till sådant kommer ert meddelande inte att behandlas.

Läs principförklaringen för hedendom.se