Asetro Nord

E-post lista som under nittiotalet växte fram som dominerande skandinavisk debattkanal avseende Nordisk religion. Kom att vara en viktig skådeplats för sovringens konflikter. Medverkade vid bildadet av både Samfälligheten för Nordisk Sed och Føreningen Forn Sed. Lades ned 13 juni 1999.

De sista två åren finns arkiverad på googlegroups, dock endast material från tiden efter den egentliga brytningen.
(det ligger spam i arkivet, 13 juni 1999 upphör listan)