Sovringen

Sovringen var en period under nittonhundraåttio och nittiotalet då olika religiösa strömningar som såg någon form av koppling till fornnordisk religion sökte sin identitet. Möjligen var denna identitesjakt än mer utbredd, men den frågan faller utanför detta lexikon. Detta var en tid av konflikter och idéebygge. Under sovringen skapas de religiösa identiteter vi känner i dag. Sovringen brukar anses avslutad i och med nedlägningen av mailinglistan Asetro Nord under början av 1999, men datumet kan inte sättas så definitivt. Effekterna av händelserna märktes tydligast under 2000-talets första år när en mängd religiösa rörelser och grupperingar havererar.

Under denna period så fanns inga givna referensrammar eller kontaktvägar vilket ledde till att människor med radikalt olika trosföreställningar kom samman och försökte hitta en gemensam grund. För det mesta gick sådana försök illa. Dessa mäniskor var för de mesta väldigt isolerade. När man försökte få kontakt så var man ganska ovetandes om att folk med olika trosförestälningar kunde använda samma begrepp och dessutom tog man alla chanser till kontakt. Endast två strömningar hade etablerade kanaler, New Age och shamanismen, via en mängd newage-butiker.

Detta var en period av konflikter mellan religioner som var ovetande om sin olikhet. Insikten om olikheterna växte med tiden för de inblandande, men eftersom nya människor kom in i sammanhanget så forsatte förvirringen. Vid mitten av nittiotalet så kom olika grupper och riktningar att kristaliseras ut. Vissa personer, huvudsakligen några utan egentligt utstakad religiös tro utan snarare med personliga motiv, såg möjlighet till att värva människor med helt disparata föreställningar och på så vis skapa en stora rörelser. Vissa grupper allierades så som rekonstruktionisterna och shamanisterna som tillsammans blir asatrorörelsen. Vissa av de ockulta sökte sig även dit, men gick även samman med arisoferna och blev till det som kallas Odalism. En viktig komponent i det bygget är även vissa satanistiska influenser. De nordiska gudinnetroende som under tidigt nittiotal varit framträdande kom att mer eller mindre försvinna. I den mån de fortfarande existerar verkar de ha spridits ut i New Age rörelsen och i viss mån inom Häxrörelsen.

De folktroende hedningarna formulerar sin religion som Den Nordiska Seden och tar starkt avstånd från främst olika former av Ockultism, men framhåller även sin särart. Skällsord som Rumpnissar och Funtrad användes i aggressiva sammandrabbning med Asatrorörelsen. Konflikten var hård och ledde till hot och övergrepp riktade mot folktroende, något som ledde att många hedningar drog sig undan kontakt med andra.

I dagsläget kan man säga att sovringen innebar att Hedendom/Folktro räddades undan total utradering av nyandliga krafter. Den Nordiska Seden överlevde som religion tack vare de ställningstaganden människor tog och den kamp många deltog i under sovringen. Sovringen nu över och ovissa är vi om framtiden, men skilnaden mellan Hedendom och Nyhedendom är i vart fall klargjord. Vidare se 2000-talet.