Höstgille

Höstgille, Höstblot, Skördegille, kan även kallas Skördefest men då detta ord då blir tvetydigt så använder vi inte det ordet här.

Festlighet när skörden är inne och . Infaller i slutet av september. Utgör en av årets största fester eftersom det är en tid av rikedom och att det är avslutningen på en arbetsamm period. Markerar slutet på Andefriden.

Se även Skördefest.