Andefriden

Tid mellan skördens början(Skördefest) och dess slut(Höstgille) då det råder frid för att skördearbetet dominerar.