Trollkors

Ett smitt järnstycke som sattes upp i ladugården för att skydda kreaturen mot trollen eller Trolldom. Ibland hängs stålet ovanför kons bås, ofta sattes de fast i väggen eller i tröskeln. Ofta en båge där de två spetsarna korsar varandra - men andra former förekommer. Det viktiga är att stålet korsar sig självt.

[inline:trollkors.jpg]
Trollkors (bild Hednabutiken)

Har gjort till ett hängsmycke av smeden Kari Erlands i Dalarna som har blivit väldigt populärt bland både hendingar och allmänheten - då dock endast med bågformen. Folktroelementen är tydliga - stål skyddar mot troll och oknytt, likväl som korsade föremål har tillskrivits många egenskaper. Trollkors har funnits i tradition även om de inte använts som amuletter för människor. Trollkorsen är på så sätt en utveckling av traditionen, men det är även ett turistjippo då det ibland till och med tillverkas i andra material än stål - så som silver eller lera. Missförståndet är att man betraktar stålamuletten som en symbol - därav också dumheter där man blandar ihop trollkorset med odalrunan eller något annat oväsentligt. Men trollkors i silver fungerar som turistfälla.

I hedniska kretsar har det riktiga trollkorset dock fått stor popularitet - just som ett modernt smycke som är en amulett men utan den historiska stämpel som smycken så som torshammaren har.