Högtider

Högtider eller tider är då man under året manifesterar religionen. Varje högtid har sina egna former, men de brukar innefatta många gemensamma drag, så som sjungande av visor, Böner och festliga måltider.
Hedendomen har en mängd olika högtider, några har kristendomen integrerat så att de så att säga infaller i samband med en kristen högtid, ibland med samma namn. Ett exempel är Jul där kristendomen använt det hedniska namnet. De hedniska och kristna traditionerna är ganska lätta att se skillnad på när man väl förstått detta fenomen. Vissa högtider, så som de som hänger samman med påsk är rent kristna och har inte med de hedniska att göra. Det hedniska vårfirandet är naturbundet och inte knutet till kyrkoåret så som Påsken.