Saga

Sagor är en typ av berättelser som till sin typ är arkaisk, personer och platser är typiferade och överdrivna. Sagor är muntliga berättelser som växt fram under lång tid och de förändras under processens gång. Sagor tenderar att ha en stor geografisk spridning och de flesta anses vara flera tusen år gamla. Sagans innehåll varierar dock från berättare till berättare. Händelseförloppen följer vissa givna strukturer och mönster som gör att sagan är lättare att komma ihåg.

Skall inte blandas samman med Sagalitteraturen.