Torrablot

Västnordiskt midvinterfirande. Namnet härstammar troligen från månadsnammnet torre.
Midvinterfirande som sker i månadskiftet januari februari. Lever starkast i Islänsk tradition. Motsvaras av det svenska disblotet och är på så sätt en variant av det som tidigare kallades Midvinterblot.