Nyandlighet

Moderna religionsbildningar som bygger på att vidmakthålla en modern syn på människan och verkligheten men ädå söka en form av andlighet.
Alternativa tolkningar:Moderna religionsbildningar, Modern andlighet som inte uppfyller alla kriterier som man kan ställa på religion, New Age, Kristna riktningar bildade under 1900-talet så som Pingströrelsern och Livets ord.
Nyandlighet som ofta av misstag förknippas med hedendom är nyhedendom, då främst asatro och ockultism, New Age och andra former av rekonstruktionism.