Midvinterblot

Räknas som en obsolet sed i och med att den övergått andra traditioner så som disting och Torrablot, termen är omstrid och baserar sig på påstående från icke namngivna externa vittnen under Forntid.
Midvinterblotet var en högtid som inföll vart åttonde år under en skottmånad ungefär i februari. Benämndes även Riksblot eftersom detta var en samlande evenemang för det dåtida Sveariket. Kallas sedemera Distinget.
Motsvaras som högtid numera av högtiderna Torrablot och Disblot.
Vinterhalvårets mitt infaller vid denna tid. Blandas ofta samman med Jul på grund av namlikhet med vintersolstånd. Ibland säger man av misstag "midvintersolståndet" - en sammanblandning av vintersolståndet och midvinter - två kalendariska händelser som ligger mer än en månad isär.