Disblot

En högtid tillängnad släktens skydsdgudar - diserna samt de döda anfäderna. Är en östnordisk variant av Torrablot och härleds ur det så kallade midvinterblotet som övergick till Distinget, dvs en för Uppsala lokal variant av disblot där marknad förekommer. Infaller i månadskiftet Torre - Göje, dvs i början av februari.