Majfirande

Firande av övergången från vinterhalvår till sommarhalvår. Bruket är att upptända stora bål på kvällen, så kallade majbrasor. Firandet sker ofta sista april eller 1 maj. Till högtiden hör även majsvisorna då man hälsar på folk i granskaper och sjunger visor och tigger Förning. Är en av de mest utbredda hedniska högtiderna och kallas alllmänt för Valborg, efter namnsdagsbarnet 30 april. Namnet majfirande har både med namnet på månaden maj och med bruket att Maja vid denna högtid att göra.