Funtrad

"funtrad" var en nedsättande term som hittades på av Nyhedningarasetro nord e-postlistan under Sovringen för att beteckna hedningar/folktroende. Termen är sammansatt av de första leden i utrycket "fundamentalistiska traditionalister". Hedningar kan ju betecknas traditionalister, och fundamentalistiska betecknar i detta fall att man inte ville konvertera till Asatro/Nyhedendom och att man inte såg någon likhet mellan sin religion och dessa nyandliga företeelser.

Fundamentalist betyder egentligen att man följer "fundamentet" - en religiös skrift - bokstavligen. Traditionsreligioner saknar religiöst fundament vilket gör begreppet till en självmotsägelse, men begreppet måste ses i ljuset av att Nyhedendom bygger på en frälsningsretorik där ordens betydelse enbart är pragmatisk. Fundamentalismen i detta fall var att hedendomen är en icke eklektisk religion och att man tog ställning mot att människor med en annan trosföreställning krävde att man skulle överge gundläggande delar av sin religion genom att konvertera till en främmande religion - Nyhedendom. Fundamentalist används ofta som en betäckning för dem man inte tycker om - det blir bara lite lustigt när det handlar om skriftlösa religioner.

Kan jämföras med hedningars motsvarande skällsord Rumpnissar. Ordet har inte använts sedan Sovringen.