Skördefest

Skördefesten, även Skördekroken, Torsmässa och andra lokala namn. Inledningen av skörden, då det första av den nya skörden tas. Av naturliga skäl varierar den i tid över landet, men infaller ofta i månadsskiftet juli, augusti. Vid torka är detta en tid för bön om regn. Inleder Andefriden.

Detta är en mindre festlighet där primörer är det viktigaste. Ibland slaktas en bock inför festen.

Se även Höstgille.