Jul

Ursprung: Traditionel högtid där man firar att året vänder från mörker till ljus. Hednisk ursprunglig term, exakt ursprung omdiskuterat men troligen baserat på ordet öl.
Alternativa tolkningar:Hedniskt firande av vintersolståndet, Firandet av Jesus födelse.
Vintersolståndet är ett viktigt årsskifte och efter detta innfaller en tjugo dagar lång högtidsperiod där konflikter ej får förekomma, så kallad julefrid. Gammal term är att man "dricker jul" - detta eftersom julölen är den heliga drycken för denna högtid.
Under Höknatten går Den vilda jakten över landet och Oden driver mörkrets makter på flykten. Då vänder året. Julkärven sätts ut för att Oden skall ha till sin häst.