Mjölner - Tors hammare

Tors hammare. Vapnet som Tor kämpar mot jättarna med. Åskans dån motsvaras av hammarens slag. Tor kastar hammaren mot dess mål och den återvänder alltid till hans hand.

"Mjölner" betyder krossaren. När man talar om Tors hammare avser man alltså gudens vapen, när man däremot talar om torshammare så avser man däremot en symbol, en avbildning av gudens vapen.

[inline:torshammare.png]

Torshammaren har kommit att bli en symbol för Hedendom. Detta var särskilt tydligt när kristendomen dök upp i norden. De senaste femtio åren har symbolen fått en nationalromantisk innebörd och annvänds av alla möjliga personer och den ges alla möjliga innebörder.

Som smycke kallas den alltså för "torshammare" och är vanligen i silver eller brons. Väldigt poppulärt hängsmycke, bland olika grupper som lägger in olika värden i symbolen.

Extern länk: Bilder på torshammare på Hednabutiken