Sax

Sax är det eggstål som symboliserar sömnad och hemarbete i vidare bemärkelse. Ett kvinnligt attribut.

Märken: