Folksed

Folkloristisk benämning på seder bland nordens allmogebefolkning som avikit från allmänna seder.