Häxrörelsen

En företeelse på internet där vissa personer (övervägande delen unga flickor) söker andlig mystik och kallar sig häxor. Bygger på en feministiskt-romantisk vantolkning av Trolldomsprocesserna. Idealbilden av häxan är en föreställning som enbart har funnits i några decennium och som bygger på feminism, sexuell frigörelse och New Age.

Detta intresse går i huvudsak tillbaka på en del ungdomsböcker och tvserier. Viss del av detta intresse kommer även från ett genuint intresse för Folktro. Intresset exploateras främst av Wicca, men även av andra nyhedniska rörelser. Häxrörelsen är inte att se som någon religiös identitet eftersom de flesta som intresserar sig för häxrörelsen rör sig vidare till något annat inom något år. De som hamnar i Wicca forsätter ofta att försöka värva anhängare inom rörelsen. Många går vidare till ren New Age. De flesta hamnar någon annanstans, några hittar tillbaka till folktron.