Asatrorörelsen

Samlingsbeteckning för en nyhednisk rörelse som formerade sig under andra halvan av 1990-talet, under Sovringen. Rörelsen kommer ur New Age och bygger på Rekonstruktionism, vikingaromantik och Shamanism. Betoningen på dessa olika ellement kan variera, men de är utmärkande. Vanliga religiösa tolkningar brukar vara Ockultism, eller symbolistiska och psykologistiska.

Det har funnits flera olika asatrosamfund genom åren. De tenderar att ta stor plats på nätet, bilda många föreningar men dessa föreningar brukar inte ha så många medlemmar. Det största asatrosamfundet någonsin hade drygt hundra medlemmar innan den lades ned 2005. Sveriges för närvarande största asatrosamfund rapporterades 2006 ha drygt trettio medlemmar(nyare - sanningsenliga - siffror är inte tillgängliga). Detta spelar inte så stor roll eftersom denna rörelse agerar som en helhet även om den inte är en organisation. Det är i princip samma individer som är med i alla föreningarna.

Alla inom asatrorörelsen är inte med nödvändighet högerextremister men Asatro bygger på Nationalromantik och nationalism, så värderingarna finns där om än inte uttalat politiskt. Alla större asatroföreningar i Sverige har en bakgrund i högerextrema kretsar. Några tar dock direkt avstånd från rasism men då frodas istället olika former av Anomi och normlöshet där man tolererar grov otukt, Tidelag och droger. Men det är inte rasismen som utgör det högerextrema inslaget i asatron utan nationalromantiken och de korporativistiska idéer som är själva grunden för rörelsen. Rörelsen föraktar och bekämpar vanligen Nordisk Sed och ser existens av en levande Hedendom som ett hot eftersom det innebär att de själva måste ifrågasätta sina egna lära om en oantastlig forntidsreligion som gick under och som de själva skall återuppväcka.

Rörelsen har numera krympt undan och för en tynande tillvaro. Många av anhängarna har lämnat rörelsen för andra nyandliga rörelser.