Odalism

En variant av Ariosofi som växt fram under början av 2000-talet. Man kan säga att odalismen har renodlat synen på vikten av det kulturella arvet och tonat ned tanken på rasmässig överlägsenhet i förhållande till klassisk Ariosofi.