fornnordisk religion

En term som används till väldigt mycket. Beteckning på den religion som fanns under Forntid i norden. Den religionen bör ha varit föregångaren till Nordisk sed. Nationalromantiken hävdade att det under forntid fanns en Asatro, något som i dag inte längre är någon självklarhet. Troligen var den fornnordiska religionen närmare hedendomen.