Skiftestid

sent 1700 tal, 1800 tal och tidigt 1900 tal. Tiden efter Trolldomsprocesserna. Detta är en dynamisk tid, delvis i det att en ökad intelektuell frihet ger hedendomen nya möjligheter, men också att skiftespolitik och nybyggarlagar medför stora folkomflyttningar.