Völvan, Valan

Völvan(is), eller på svenska Valan var en kvinna som kunde se allt som hände genom alla tider och på så sätt spå världens öde. Namnet bildas ur ordet "Val" - att ödet bestäms, jfr valplats om slagfällt

Valan har sett allt som har skett eller som kommer att ske. Oden vet nästan allt i hela världen, men det som är dolt för honom känner Valan till. Hennes ursprung är oklart, hon är dock dödlig och troligen en människa men naturligtvis en väldigt ovanlig sådan. Vid Balders död väcker Oden henne ur graven för att få sina svar, detta gör att man vanligen anser att hon är död. Vissa menar att Völvan har återfötts vid några tillfällen.

Inom nationalromantiken har man rört till det och fått för sig att Valan skulle ha något med Sejd att göra. Detta missförstånd handlar om att man inte klarar av att förstå myten om Valan. Valan föds med ett speciellt öde, och hon behöver inte Trolldom för att se världens gång.

Är den röst som talar i dikten Valans spådom/Völuspá.