2000-talet

Hedendomen under 2000-talet har mycket präglats av följderna av Sovringen. Även om de olika religionerna tydligt organiserat sig så har konflikten mellan Nyhedendom och hedendomen funnits kvar.

När Samfälligheten för Nordisk Sed 1999 kom att tydligt ta ställning för hedendomen och lyckades hindra nyhedniska inflytanden så kom konflikten att bli synlig i Sverige. Då Samfälligheten växte så upplevdes den som ett hot och när den blev ett registrat trossamfund år 2000 så utbröt panik i Asatrorörelsen. Eftersom man inom Samfälligheten hade man kommit överens om strategin att inte gå i svaromål utan att undvika alla former av kontakter med Asatrorörelsen, särskillt meningslösa debatter på nätet. Denna strategi skyddade organisationen, men med tiden Asatrorörelsen att förstå strategin och började istället att sprida illvilliga rykten på nätet.

I dagsläget tynar Asatrorörelsen bort och Samfälligheten växer i medlemsantal och ökar i stabilitet. Ett nytt andligt landskap växer fram.