Modernitet

Modernitet är den livsåskådning som har sitt ursprung i Uppplysningen där människan definieras som någon som inte är given en mening i sig själv, utan är fri att själv tolka in betydelse i tillvaron. Religion betrakas enbart som ett psykologiskt och socialt fenomen. Moderniteten har en utvecklingsoptimistisk syn på tillvaron, allt människan vill göra är av godo, det nya är alltid bättre än det gamla och så vidare.