Nutid

tiden 1950 och frammåt. Kännetecknas av avbefolkning, sönderfall av traditionella sociala strukturer och dominans av modernitets idéer.