Gudinnetro

Form av Monoteism där den enda guden är av kvinnligt kön. Är en modern så kallad matriarkal religiös strömning. Under Sovringen existerade en nordisk inriktning av denna. Vanligen såg man Freja som namnet på den enda alsmäktiga gudinnan. Den inspirerades av Birgitta Onsells bok "Jordens moder i Norden". Onsell har själv inte haft religiösa ambitioner utan är en feministisk historiker som söker ändra på Svenska kyrkan.

Den inriktning som kom att dominera under mitten på nittiotalet baserade sig på Gunnnel och Göran Liljenroths böcker där dödsgudinnan Hel kom att pressenteras som modergudinna[Sic]. Dessa pressenterar en bizarr historisk teori om ett Hel-folk som är alla europeers förfäder. Deras teorier bevisas genom ett spekulerande kring ortnamn där man sätter "H" framför alla ord som börjar på vokaler (som greklands gudaberg Holympos) och att byta alla volkaler efter bokstaven "H" mot ett "E". Enlig paret är män av naturen kanibaler och mördare och därför måste kvinnor styra. Den Liljerothska inriktningen och nordisk gudinnetro har i stort sett upphört.
Spår av den nordiska gudinnetron finns kvar i Häxrörelsen och ren gudinnetro utan nordiska ambitioner finns i feministiska kretsar så som Föreningen tealogerna och samfundet Moder Jord.