Rekonstruktionism

Rekonstruktionism (eller konstruktionism) är föreställningen att en (vanligen utdöd) religion kan rekonstrueras eller att en "ny variant" kan konstrueras utifrån någon form av historiskt matrial eller källor. I nyhedendomen antas detta kunna ske utifrån föreställningar om vikingatida Asatro, matrial om fornnordisk religion, eller rent av med folkloristiskt matrial. Det sistnämnda skapar en konstig relation till levande Hedendom eftersom de troende betraktas som källmaterial, vars tro skall hackas sönder och användas som byggellement i en annan religion.
Rekonstruktionism utgör en tänkt tredje väg mellan de två typerna av religioner, stiftade religioner och Traditionsreligioner, då man utifrån ett visst matriall återskapar en religion. Då detta naturligtvis inte är möjligt så rör det sig helt enkelt om en form av stiftning av en ny religion. Sålunda blir rekonstruktionistiska försök att rekonstruera Traditionsreligioner tafatta. Kan ibland bli till ett rent konstruerande, fortfarande utifrån något källmaterial.
Vissa rekonstruktionister har insett att rekonstruktionen i sig utgör en omöjlighet och väljer att skapa en ny religion anpassad till moderna värderingar. Detta skulle normalt betraktas som stiftande av en ny religion men då man trots denna insikt väljer man att ta namn på religionen, gudanamn eller religiösa ord från äldre religion så utgör det en form av rekonstruktionism, om än fragmentarisk.
Rekonstruktions yttrar sig även i nedsättande syn på traditionsreligioner där man ser dem som fragment, eller byggmaterial som kan användas för att pussla ihop något mer komplett som uppfyller ett tänkt andligt behov i det moderna samhället.

Detta är en föreställning som strider mot Hedendom.