New Age

Beteckning på föreställning att man själv kan skapa sin religiositet genom att sätta samman sin egen trosföreställning av religiösa element tagna ur sitt sammanhang. Är elementen ur hednisk sammanhang kalllas det Nyhedendom.
Ursprung: Ett ord som myntades år 1944 av Alice Bailey med bakgrund inom teosofin.
Allternativa tolkningar: Olika andliga yttringar som är en del av en religiös konsumtions marknad, ett individuellt förhållningssätt till religion och andlighet, en smörgårdsbords attityd till andlighet, en icke reglerad religiositet, ett respeklöst förhållande till andras kulturer
Otydligt begrepp inom ramen för Nyandlighet. Betecknar normalt sökande efter en personlig religiositet, där individen ses som fri att själv sätta samman sin religion. Används generelt om ett kluster av företeelser där elementen tagits ur olika kulturer men där själva den liberala attityden utgör kittet. Det är sällan att begreppet New Age accepteras av de som är en del av New Age rörelsen - det är nämligen en viktig del av New Ages tankegods att man inte så väldigt lätt accepterar att tillhöra ett kollektiv. Frågan är om man egentligen kan tala om en rörelse. Det förekommer en mängd kommersiell verksamhet som bygger på New Age, många produkter gränsar mot hälsoprodukter och även pseudovetenskap. Blandat med diverse existensiella idéer kan föreställningar ur populär litteratur, så som utomjodlingar, och generellt oetablerade föreställningar, så som konspirationsteorier, spela en stor roll. Detta till trots betraktas New Age vanligen som någon form av trosföreställningar. Gränsen för vad som är att passa in i begreppet är otydligt bland annat för att det av någon anledning verkar skambelagt. Det verkar som att rörelser som vuxit sig starka genom New Agebutiker och liknande när de vuxit sig starka väljer att distansiera sig från New Age. Ett exempel på detta är Runmagi som lanserades som New Age och som numera ingår i Asatro som försöker förneka sitt ursprung innom New Age.