Ariosofi

Ariosofi är en nyhednisk rörelse där man tror på ariernas överlägsenhet och att att specifika andlig symbolik finns nedlag i människors psyke så som arketyper. I stort sett samma sak som Odalism. Grundlades i tyskland under tidigt 1900tal som den första formen av Asatro och den var då tydligt baserad på Ockultism med rötter i bland annat teosofi. Nära besläktad med nazismen.
Enligt ariosofer så finns det en koppling mellan rasen och landet - "blut und boden". Detta betyder inte att andra raser har fel, bara att de skall åberopa "sina gudar". Religion är ett psykologiskt medfött tillstånd som ligger nedlagda i generna och i landet, se Symbolism.
Ur ariosofin växer runmagin fram och sedan även nya former av Nyhedendom. Många andra former av Asatro har fortfarande "blut und boden" föreställningar - ofta som förklaring varför de åberopar en religion de anser vara utdöd. Detta trots att de väldigt ofta förnekar kopplingen till ariosofi. Den huvudsakligga skillnaden mot arisofi är ofta att arisoferna i högre grad anser att religionens innehålll är medfödd hos alla i rasen ("blut"). Religionen vaknar genom ett genetiskt arv. De icke ariosofiska asatroende tror på samma sätt att en religion skall vakna ur ett latent vilande arv - men arvet är i form av landets historia, man anser att kopplingen till landet "boden" - är starkare än till generna "blut".