Rumpnissar

En nedsättande beteckning för asatroende myntat av hedningar under sovringen. Ordet stammar från namnet på några figurer i boken Ronja Rövardotter skriven av Astrid Lindgren. Dessa figurer ställer konstant frågan "Varför då då?". Ordet har troligen ursprungligen varit "asanissar", för att sedan associeras i likheten i förvirring med figurerna hos Lindgren.
Kan jämföras med asatrorörelsens motsvarande skällsord funtrad.