Rumpnissar

En nedsättande beteckning för asatroende myntat av hedningar under Sovringen. Ordet stammar från namnet på några figurer i boken Ronja Rövardotter skriven av Astrid Lindgren. Dessa figurer ställer konstant frågan "Varför då då?". Ordet har troligen ursprungligen varit "asanissar", för att sedan associeras i likheten i förvirring med figurerna hos Lindgren.
Kan jämföras med Asatrorörelsens motsvarande skällsord Funtrad.