Neopaganism

Anglosaxisk term för nykonstruerade religioner med inspiration i någon form av Naturreligion, Ockultism eller mystik i största allmänhet. Brukar för det mesta handla om Nyhedendom. Termen är teknisk och används mest av religionsvetare.
Se även Paganism.