Neopaganism

Anglosaxisk term för nykonstruerade religioner med inspiration i någon form av naturreligion, ockultism eller mystik i största allmänhet. Brukar för det mesta handla om nyhedendom. Termen är teknisk och används mest av religionsvetare.
Se även paganism.