Tidelag

Sexuellt umgänge med djur. Klassificeras som Ergi. Är i Sverige lagligt men är i allmänhet ett föraktat beteende. Förkastat inom Hedendom och de flesta religioner. Har däremot förespråkare inom Asatrorörelsen.