Tidelag

Sexuellt umgänge med djur. Klassificeras som ergi. Är i Sverige lagligt men är i allmänhet ett föraktat beteende. Förkastat inom hedendom och de flesta religioner. Har däremot förespråkare inom asatrorörelsen.