Forn sed

Ett otydligt begrep med många tolkningar. Använd i tvetydiga samanhang ofta för att beteckna "någon slags religion som har med nordiskt att göra"
Ursprung: Termen "forn si∂r" förekommer i Sagalitteraturen avseende gammalt skick i samband med kristnandet.
Allternativa tolkningar: Den nordiska religionen som den såg ut för tusen år sedan, Asatro, allt som har med vikingar att göra, reenactment+Asatro+Hedendom

Denna term är svår eftersom den inte är tydlig i sin betydelse. Ingen har försökt definiera begreppet. Den påminner om ordet Asatro som har använts av både hedningar, Nyhedningar, vikingaromantiker och ockultister. Forn sed-begreppet introduceras av Frömund Ansheille 1991 för att beteckna en vikingainspirerad variant av Hare Krishna men får en popularitet i slutet på nittiotalet. Begreppet dyker upp som ett alternativ till nordisk sed som ju formats för att skapa ett tydligt definierat begrepp. Under nittiotalet verkar forn sed kunna tolkas som närliggande nordisk sed, senare som ett väldigt urvattnat begrep. Används även som synonym med Asatro med historisk motivering, i och med att Asatro är ett modernt ord och moderna ord saknar "dignitet" inom Rekonstruktionism. Problemet med begreppet Asatro är dock inte att ordet är modernt utan religionen som sådan inte har existerat.

Termen forn sed verkar ha starkt fäste bland vikingaromantiker och de som sysslar med reenactment. En rimlig tolkning av begreppet är "den religion som fanns för tusen år sedan". Med den tolkningen så skulle forn sed vara en historisk stillbild av Den Nordiska Seden, och sakna större relevans, eftersom traditionen har mer korrekt information om sitt ursprung. Dessutom verkar det mer vara "den religion vi vill tro fanns för tusen år sedan" - alltså saknar den all relevans för hedendomen. Snarare har termen fått innebörden "den religion som nationalromantikerna hittat på baserat på Snorre Sturrlassons fantasier" - med andra ord Asatro - och detta med avsikt att röra till begreppen när det gäller den historiska kritiken. Detta är inte utifrån extern kritik - att hitta på en religion basserad på skönlitteratur är något de flesta accepterar - utan för att den historiska vetenskapen har en extrem tyngd för dessa individer.

I dagsläget verkar den användas mest som en exakt synonym för Asatro i betydelsen som ordet har i Asatrorörelsen, men tvetydigheter förekommer. Några kallar sig till och med "fornsedare" - och man kan egentligen säga att det är de som gör det som utgör Asatrorörelsen. Ordet är snarare ett retoriskt grepp som används av dem när den historiska vetenskapen envisas med att förneka existensen av deras Asatro. Man lotsas som att det är ordet det handlar om. Med andra ord så används ordet Forn Sed för att hävda att eftersom asatron aldrig har funnits så använder vi ett annat ord så kan vi lura folk att den har funnits ändå. Några använder order som synonym för nordisk sed, något som skapar förvirring. Begreppet bör inte användas av hedningar eftersom det lätt tolkas som refererande till en stipulerad vikingatida religion. Eftersom begreppet oftast används för att skapa förvirring så måste man alltid ställa frågan - vad avses? Nordisk sed eller Asatro?

Märken: