Anomi

Total avsaknad av normer och värderingar. Man ser ett syfte i att gå emot det rätta.