Nordisk religion

Ett väldigt otydligt begrepp, kan avse fornnordisk religion, Asatro eller äkta Hedendom (Nordisk Sed). Kan även användas till att beteckna alla möjliga saker inom New Age. Är till och med rimlig term för nordiska former av Kristendom, även om den inte brukar användas på det sättet.